Komunita

ARICOMA Hacking Lab

Dlouhá léta čerpáme znalosti z různých komunit a posouváme tak své vědomosti a schopnosti na vyšší úroveň, proto se teď snažíme s pomocí HackingLabu vracet komunitám stejným způsobem a vzájemně se tak obohacovat.

Budujeme atraktivní platformu pro pravidelná formální i neformální setkávání, která by své členy profesně a lidsky spojovala a posouvala vpřed.

Snažíme se získat know-how, které využíváme nejen ve prospěch zákazníků a partnerů ARICOMA, ale i k vzájemnému sdílení v otevřené skupině etických hackerů, expertů, studentů a nadšenců z oblasti kybernetické bezpečnosti.

community

Zájemci z oblasti IT security u nás získají nejen přístup ke specializovaným nástrojům a zajímavým produktům, ale zejména k rozsáhlému know-how, kterým stávající členi HackingLabu disponují.

Nově příchozí komunitní účastníci, jejichž zájem a schopnosti přesáhnou běžné standardy, se mohou zapojit nejen do aktivit společnosti ARICOMA, coby plnohodnotní experti, ale mohou být doporučeni i na pracovní pozice k stávajícím či budoucím partnerům projektu.

Přidáte se k nám? Odpovězte si na pár otázek

  • Rádi šťouráte do samotné logiky systému a hledáte způsoby, jak obejít jeho zabezpečení?
  • Akceptujete metodiku, ale nenecháváte se jí omezovat při kladení svých všetečných otázek?
  • Chcete pomáhat zlepšit bezpečnost systémů a nedělá vám problém sdílet know-how s ostatními?
  • Chcete se účastnit týmových hackerských soutěží nebo s námi vycestovat na vyhlášené zahraniční konference?

Pokud jste si odpověděli kladně neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se, až se k nám připojíte!