Lukáš Bendík31. srpna 2019
[-]

Kompromitácia doménových účtov zneužitím WiFi siete

Aké jednoduché je kompromitovať doménové účty užívateľov spoločnosti zneužitím WiFi pripojenia k internej sieti? Pokiaľ zariadenia niesu správne nakonfigurované, môže ísť o pomerne jednoduchú úlohu. V článku sa pozrieme na možnosti kompromitácie týchto sietí, konfiguráciu korektných nastavení a rozdiely, ako sa k týmto sieťam pripájajú rôzne operačné systémy.

Stanislav Klubal30. srpna 2019
[-]

RFID podle frekvence, aneb s čím máte tu čest?

RFID technologie jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Kde se s nimi potkáváme a jaká jsou nejčastější rizika? Článek zmiňuje vybrané vektory útoku a nastiňuje reálné situace běžného života, ve kterých se s podvodným jednáním můžeme v prostředí RFID setkat. Hlavním cílem článku je úvodní a stručné rozdělení RFID technologií podle frekvenčního pásma, ve kterém samotná komunikace probíhá, včetně primárních oblasti využití.

Erik Šabík22. srpna 2019
[-]

Hacking webové aplikace v praxi

Kompromitácia webového serveru prebieha veľmi zriedka využitím iba jednej kritickej zraniteľnosti, ako tomu býva napr. v Hollywoodskych filmoch. Naopak, často k tejto kompromitácii dôjde zreťazením rady menej závažných, niekedy až absurdných, zraniteľností. V tomto článku popíšeme scenár z praxe, v ktorom práve zreťazenie viacerých zraniteľností viedlo k úplnej kompromitácii webového serveru.